Veľkosť textu
Monday, November 30, 2015

Autoimunitné choroby

Čo sú zač?

The autoimmune diseases (also called rheumatoid diseases) are chronic, systemic illnesses that affect the whole body. They result from an attack by the patient’s immune system upon some parts of his or her own body. These diseases cause a lot of look here best online cialis inflammation and http://w-e-h.org/accutane-buy-online destruction of cells in the tissues they attack. This destruction has very serious health consequences. Depending on which disease the patient has, bones, nerves, glands, and other important organs can be destroyed. Some of the more-prevalent autoimmune diseases—rheumatoid arthritis, Sjögren’s Syndrome, systemic lupus erythematosus, and multiple sclerosis—are associated with serious eye symptoms. Most of the autoimmune diseases are gender-associated and are usually much more common in women. For example, of the million or so Sjögren’s sufferers in the United States, 90% are women. 

Aké sú niektoré z príznakov?

We will not mention any non-eye symptoms here. Sjögren’s syndrome is the http://malta.lv/cialis-canada-online-pharmacy autoimmune disease that causes the most eye-related disease. Patients suffer from very severe dry eye disease because the immune system destroys the glands that produce the tear film that lubricates the surface of the eye.

Všetky autoimunitných ochorení uvedených vyššie (roztrúsená skleróza (MS), lupus, reumatoidná artritída, a Sjögrenov) môže byť spojená s zápal zrakového nervu (očná neuritída), vaskulitída do oka, uveitídy, a retinopatie. V skutočnosti, prvým príznakom RS je často dočasná stieranie alebo stratu zraku, zvyčajne na http://caciquederamos.com.br/index.php/online-crestor/ jednom oku. Tieto príznaky sú dôsledkom zápalu spôsobené týmito chorobami.

Ako je autoimunitné ochorenie predísť?

K dnešnému dňu, lekárska veda pozná žiadny spôsob, ako zabrániť autoimunitné ochorenie, alebo ich očné prejavy, výskytu. Musíte byť v starostlivosti odborníka, ak máte niektorý z autoimunitných ochorení, takže vzplanutia, v oku a inde, možno ovládať čo najviac.

Click to connect to FacebookClick to connect to TwitterClick to connect to youtube